O nás

OTEVŘENÉ-SKLEPY-2019.jpgSpolek sdružuje v současné době 15 členů, kteří se skládají, jak z vlastníků vinných sklepů ve sklepní uličce Vítonice, tak i z přátel dobrého Vítonického vína.

Účelem spolku je sdružovat fyzické a právnické osoby a to především z řad vlastníků místně příslušných vinných sklepů nebo osob a organizací spolupracujících na akcích pořádaných spolkem, kteří mají zájem na podpoře a rozvoji činnosti ve sklepní uličce v katastru obce Vítonice.

Dále podpora rozvoje agroturistiky, ochrana památek a vinařských tradic. Pořádání kulturních a jiných společenských akcí.  

Aktivity za účelem podpory a propagace vinařství a
vin
ohradnictví, jako takového na celém území ČR.

FOTO 1-min.png FOTO 2-min.png FOTO 3-min.png Vitoničtí vinaři-min.jpg Vitoničtí vinaři 1-min.jpg