mail tel
 O nás

Spolek sdružuje v současné době 19 členů, kteří se skládají, jak z vlastníků vinných sklepů ve sklepní uličce Vítonice, tak i z přátel dobrého Vítonického vína.

Účelem spolku je sdružovat fyzické a právnické osoby a to především z řad vlastníků místně příslušných vinných sklepů nebo osob a organizací spolupracujících na akcích pořádaných spolkem, kteří mají zájem na podpoře a rozvoji činnosti ve sklepní uličce v katastru obce Vítonice.

Dále podpora rozvoje agroturistiky, ochrana památek a vinařských tradic. Pořádání kulturních a jiných společenských akcí. Aktivity za účelem podpory a propagace vinařství a vinohradnictví, jako takového na celém území ČR.

e89c6f62-dedc-4d17-842f-0b972fbe109a.jpeg